Interviews

Experiencing nature – an interview with FRONDIBUS

13 mins read

Following 3 previous promotional interviews and features on “The Landscape After The Flood“, the latest post rock compilation from Post-Rock PL collective, I am pleased to give you IDIOTEQ’s newest addition to the series, Cracow, Poland’s ambient, progressive post rock band FRONDIBUS. These guys have released their debut LP “Leafage” last year and were so kind to share some of their thoughts on this project, their creative process and the role of nature in their art. Ambient, instrumental mood pervading their debut recording is balanced by their metallic edge and dynamic tones and sees the band giving their best to create their own type of magical aural experience. Listen for yourself and dive into the full video interview and a transcript below.

[EN] Hey Adam! What’s up? It’s been more than a year since you released your debut album “Leafage”. How has the project grown since back then?

[[PL] Cześć Adam! Co słychać? Minął już ponad rok od premiery Waszego debiutanckiego albumu „Leafage”. Jak od tego czasu rozwinął się Wasz projekt?

[EN] Hey Karol! Yes we recorded our debut album Leafage during our May holidays last year. Thankfully we had an opportunity to spend over a week in a cottage house in Zawoja. We then focused on the recordings that we were doing previously at Jasiek’s place. Since then I’ve been composing songs at home and experimenting with some new ideas while Jasiek has been improving his skills in professional photography. We also released a single which took part in Post-Rock.Pl compilation titled “The Landscape After The Flood” wchich was released in march this year. I was driven by the desire to expand my workshop which pushed me on some journeys. I’ve been to Norway and few months later I moved to Abingdon where we are right now. Jasiek joined me abouth a month ago. And now we are working here, prepare new material. We are still carried by the desire to set up our recording studio and this is what we are working on right now.

[PL]] Siemasz Karol! Tak, nagraliśmy nasz pierwszy album podczas zeszłorocznej majówki kiedy to mieliśmy okazję wyjechać na dziesięć dni do górskiego domku w Zawoi. Skupiliśmy się wtedy na nagraniach materiału, który do tamtej pory nagrywaliśmy co pewien czas u Jaśka. Od tamtej pory nadal komponowałem i eksperymentowałem z nowymi pomysłami a Jasiek rozwijał się w dziedzinie profesjonalnej fotografii. Wypuściliśmy również singiel “The Splitting Prism”, który znalazł się na kompilacji Post-Rock.Pl zatytuowanej “The Landscape After The Flood” wydanej w marcu tego roku. Pragnąc rozbudować swoje studio odbyłem kilka podróży, byłem przez pewien czas w Norwegii a kilka miesięcy później przeniosłem się do Abingdon w Anglii w którym jesteśmy do tej pory. Tutaj pracujemy i przygotowujemy nowy materiał. Cały czas dążymy do założenia swojego studia nagrań i nad tym obecnie pracujemy.

[EN] Cool! We’ll definitely get to that a bit later, but first off, let’s dig back to the beginning. How did you first get into writing post rock music? What sparked the interest and furthermore, what made you decide to form this band in the first place?

[PL] Świetnie! Niebawem dokopiemy się do szczegółów tej historii, ale zacznijmy od początku. Jak zabraliście się za komponowanie muzyki post rockowej? Co rozpaliło Wasze zainteresowanie w tym kierunku i idąc dalej, co sprawiło, że postanowiliście założyć ten zespół?

[EN] I would say that the time when I was in high school and I started to play with my first rock band was the beginning of the creating process, i started to compose music and play guitar but I stumbled upon post rock music few years later. It was the time when I was chilling in a beautiful cottage house in Marcyporęba in moutain and forest surroundings. I then heard an album of If These Trees Could Talk for the first time. I was really moved by it’s spacious sound and gradually evolving power. It was something different than what I was used to listen to. Automatically I started to compose more of that kind of music. I started to play with effect pedals and gather more equipment. We started to play occasionally with Jasiek and few of our friends in a youth centre in Cracow but because of lack of time we decided to play and compose at home and just share the ideas with each other. That was giving us better results because we could then do it whenever we had time for it and didn’t have to stick to a schedule. Two hours of rehearsing per week is just not enough to become good at what we wanted to do. So we were meeting at Jasiek’s place, we were composing and recording until May 2014 when we went to a cottage house in Zawoja. We then focused 100% on our material and as a result we recorded our album. At that moment when our first album was finished we thought that it’s a perfect time to call ourselves a band and share our music with the public.

[PL] Powiedziałbym, że kiedy chodziłem jeszcze do liceum i zacząłem grać w moim pierwszym zespole wówczas zacząłem tworzyć muzykę i w ogóle grać na gitarze jednak z muzyką post rockową zapoznałem się kilka lat później. Podczas wypoczynku w pięknym wiejskim domku w Marcyporębie usłyszałem po raz pierwszy album zespołu If These Trees Could Talk. Ich muzyka urzekła mnie swoim przestrzennym brzmieniem oraz narastającą mocą. To było coś innego od tego czego do tamtej pory słuchałem. Automatycznie zacząłem komponować podobną muzykę, bawić się efektami i zbierać potrzebne sprzęty. Zaczęliśmy grać okazjonalnie z Jaśkiem i kilkoma naszymi przyjaciółmi w krakowskim centrum kultury jednak przez niewielką ilość czasu jaką mogliśmy na to poświęcić zdecydowaliśmy się grać i komponować w domu i wymieniać się nawzajem pomysłami. To dawało nam dużo lepsze efekty gdyż mogliśmy to robić kiedy tylko mieliśmy na to czas i nie musieliśmy się trzymać harmonogramu. Dwie godziny tygodniowo na próby to było stanowczo za mało byśmy mogli dobrze robić to co chcieliśmy. Spotykaliśmy się zatem u Jaśka komponując i nagrywając do maja 2014 roku kiedy wyjechaliśmy do domku w Zawoi. Skupiliśmy się wówczas całkowicie na materiale i w rezultacie nagraliśmy nasz pierwszy album. Wtedy stwierdziliśmy że jest to odpowiedni moment na to by zaistnieć już jako zespół i udostępnić nasz materiał.

[EN] Was FRONDIBUS meant to be a duo? Tell me more about your plans of adding more musicians to the lineup.

[PL] Czy FRONDIBUS u podstaw miał być duo? Powiedzcie coś więcej o Waszych planach rozwoju tego projektu o ew. kolejne osoby.

[EN] No, we didn’t mean to be a duo, I think that it came naturally because we had an opportunity to play with our friends back in Cracow but it didn’t work out, we didn’t have much time for that so we focused more on playing together at home since it was in our common interest, we committed ourselves to do something with the music in the way that we preferred. This is how we bacame a duo. We don’t have any other musicians. We use virtual instruments for everything that we record except guitars which we both play. We definitely want to play as a full band. It would be a bit weird to perform live as a duo. We do have a lot of friendly musicians back in Cracow who would love to join us and play with us however for now it is impossible because we are here in Abingdon, we’re working and saving money our equipment. But we might as well get to know some musicians here and start rehearsing. For now we just want to focus on doing our jobs and composing material for the next album. We will do what we love to do despite anything.

[PL] Nie planowaliśmy istnieć jako skład dwuosobowy, to raczej wyszło naturalnie ponieważ mieliśmy wcześniej możliwość grania z naszymi przyjaciółmi jednak to nie wypaliło, nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu by grać wspólnie więc skupiliśmy się bardziej na graniu we dwójkę w domu gdyż oboje byliśmy tym pochłonięci, poświęciliśmy się pracy z muzyką w sposób, który nam najbardziej odpowiadał. Tak zostaliśmy duetem. Nie mamy w składzie innych muzyków. Używamy do wszystkich naszych nagrań instrumentów wirtualnych z wyjątkiem gitar na których oboje gramy. Bardzo chcemy grać w pełnym składzie. Byłoby trochę dziwnie występować na żywo jako duet. Mamy w Krakowie wielu znajomych muzyków, którzy chcieliby do nas dołączyć i z nami grać jednak na obecną chwilę nie jest to możliwe ze względu na to, że jesteśmy teraz w Abingdon, pracujemy i oszczędzamy na sprzęt. Możemy jednak poznać tutaj jakichś muzyków i zacząć grać próby. Póki co chcemy skupić się na naszej pracy i komponowaniu materiału na następny album. Będziemy robić to co kochamy bez względu na wszystko.

FRONDIBUS rehearsal

[EN] You’re both very young. How do you see your future musical development at this point? Would you like the music and live performance to become your main occupation?

[PL] Jesteście bardzo młodzi. Jak widzicie swój muzyczny rozwój na tym etapie? Chcielibyście, żeby tworzenie muzyki i koncertowanie stało się Waszym głównym zajęciem?

[EN] Performing live is the most exciting way of sharing our music with other people and we would love to start doing it with Frondibus. For now we cannot commit 100% of our time for that however we do whatever we can every moment to follow our excitement with no expectations or insistance on the outcome therefore we know that whatever come across our way is a necessary experience that we need to come through. This is indeed an early stage of our development and we know that and we are really devoted to gather new equipment because we want to get to the next level. For now we don’t even have a microphone stand for this interview, haha. This is just a next step in our evolution process.

[PL] Granie koncertów to najbardziej ekscytująca nas forma dzielenia się naszą muzyką z innymi, bardzo chcemy zacząć koncertować z Frondibusem. Póki co nie możemy w pełni poświęcić na to naszego czasu jednakże zawsze podążamy za tym co nas pasjonuje bez oczekiwań i nalegań co do rezultatów. Dzięki temu wiemy, że każde wydarzenie na naszej drodze będzie niezbędnym doświadczeniem, przez ktore musimy przejść. Jest to w istocie bardzo wczesny etap naszego rozwoju, zdajemy sobie z tego sprawę i mocno poświęcamy się temu by skompletować nowy sprzęt by wejść w kolejny etap. Póki co jak widać nie mamy nawet statywu na mikrofon haha. To na razie kolejny krok w procesie naszej ewolucji.

[EN] Ok, so let’s go back to your debut recording for a while. Can you tell us more about the writing and recording process and the place you had been working at?

[PL] Wróćmy jeszcze na chwilę do Waszego pierwszego dzieła. Możecie powiedzieć coś więcej o procesie nagrywania tego materiału i miejscu, w którym został poczęty?

[EN] I could say that the writing process is a side effect of listening to a variety of music everyday, mostly instrumental music. It usually starts with one theme which stays in my head until it needs to be recorded. Then I go home and start playing it on a guitar or some virtual instruments, I add drums and bass, blend it with images and visuals, add some space and just play and experiment with it. Very often the whole song is being created that way however some new ideas emerge when we meet to play and record it together. Then it gets its final form. Our debut album “Leafage” is a collection of the songs recorded previously that way in Jasiek’s place. But in Zawoja we had an opportunity to fully focus on it because it was our holidays. We had a lot of time to do it, we were in beautiful natural surroundings of mountains and forests. That kept us relaxed all the time even though we were working really hard. I was living on the attic where we had our studio set up, everytime I woke up I was bumping into the guitars and amps and we were starting our work from early morning finishing at midnight. Meanwhile we had some trips on the forest and that made us work hard and not feel tired at all. It was a really good time and I hope we will have more opportunities like that in the future because it is the best way to record an album. Take a week off, get closed in some really nice place and just focus on the music.

[PL] Powiedziałbym, że proces powstawania utworów jest efektem ubocznym częstego słuchania różnej muzyki, głównie instrumentalnej. Bardzo często zaczyna się od jednego motywu, który zostaje mi w głowie tak długo aż czuję że muszę go nagrać. Następnie w domu przegrywam ten motyw na różne sposoby przy użyciu gitar lub wirtualnych instrumentów, układam perkusję, bass, i przy połączeniu z pojawiającymi się do niego w wyobraźni obrazami nadaję nieco przestrzeni i eksperymentuję. Bardzo często powstaje w ten sposób cały kawałek jednakże gdy spotykamy się by nagrywać pojawiają się nowe pomysły. Nasz pierwszy album jest zbiorem utworów nagrywanych w ten sposób wcześniej u Jaśka. Lecz w Zawoi mieliśmy możliwość całkowitego skupienia się na tym ponieważ mieliśmy wtedy świąteczną przerwę. Mieliśmy mnóstwo czasu, byliśmy otoczeni pięknymi górami i lasami. Dzięki temu czuliśmy się zrelaksowani pomimo ciężkiej pracy. Mieszkałem wtedy na strychu gdzie rozłożone było nasze studio, każdego rana wstawając obijałem się o gitary i wzmacniacze i zaczynaliśmy pracę kończąc o północy. W międzyczasie chodzilismy po lesie co umożliwiało nam ciężką pracę bez uczucia zmęczenia. To był naprawdę dobry czas i mam nadzieję, że w przyszłości znowu będziemy mieli taką możliwość gdyż jest to najlepszy sposób na nagranie albumu. Wziąść tydzień wolnego, zamknąć się w jakimś ładnym miejscu i skupić na muzyce.

FRONDIBUS recording

[EN] What’s there in nature that’s so inspiring?

[PL] Co jest w naturze tak inspirującego?

[EN] I think we can all feel that. Experiencing nature it a wonderful way to get in touch with our true existence. We are all part of nature, we can see how everything in nature coexist like in an eternal dance of elements. Everything from the biggest star to the smallest plant is a part of nature and everything might be inspiring. Nature shows the full spectrum of power manifesting itself in a variety of ways. As swaying trees or a stormy sea, volcano eruption or the collision of stars. It is a nature’s way to show its power. It is fantastic when you can feel that you are a part of it. We should appreciate it, we live in 21st century and sometimes forget or don’t think about it but we are always part of the universe. You can see and feel how beautiful existence is simply because it exist, and as you know that you’re part of this one beautiful organism you can then realize that you’re beautiful too.

[PL] Myślę że wszyscy możemy to odczuć. Doświadczanie natury jest wspaniałym sposobem na zbliżenie się do naszego prawdziwego istnienia. Wszyscy jesteśmy częścią natury, możemy zaobserwować jak wszystko w naturze współistnieje w niekończącym się tańcu żywiołów. Wszystkie rzeczy, od największej gwiazdy do najmniejszej rośliny są częścią natury i wszystko może inspirować. Natura ukazuje pełne spektrum energii objawiającej się na różne sposoby. Jako kołyszące się drzewa, wzburzone morze, wybuchające wulkany lub gwiezdne kolizje. Jest to sposób w jaki natura ukazuje swoją moc. To niesamowite gdy możemy poczuć, że jesteśmy częścią tego wszystkiego. I powinniśmy to doceniać, żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku i czasami zapominamy lub o tym nie myślimy lecz zawsze będziemy częścią wszechświata. Możemy dostrzec jak niesamowite jest wszelkie istnienie tylko poprzez to że istnieje, i gdy zdajemy sobie sprawę z tego że jesteśmy częścią tak pięknego ogranizmu wówczas sami uświadamiamy sobie swoje piękno.

[EN] Ok guys, thanks a lot for your time and your first check-in at IDIOTEQ! Feel free to add your final words and take care!

[PL] Ok Panowie, dzięki wielkie za Wasz czas i pierwszą wizytę na IDIOTEQ! Dodajcie śmiało co dusza zapragnie i trzymajcie się!

[EN] Thank you so much for having us, we appreciate the opportunity to share our story with you. It was an extraordinary time for us to give this interview as we now go through a lot of exciting changes in our lives which will definitely have an impact on our musical progress in the future. We are now entering the next level in our development and we will be more than happy to share the results with you in the future. Take care!

[PL] Dzięki ogromne że nas ugościliście i za możliwość podzielenia się z Wami naszą historią. Cieszymy się, że mogliśmy udzielić wywiadu dla IDIOTEQ w tym niezwykłym okresie ekscytujących zmian w naszym życiu który z pewnością wpłynie na nasz rozwój muzyczny. Teraz wkraczamy w nowy etep naszego rozwoju i przyjemnością podzielimy się z Wami pierwszymi efektami. Pozdrawiamy!

FRONDIBUS Facebook
FRONDIBUS Bandcamp
FRONDIBUS Soundcloud
[email protected]

Previous Story

APORIA Russian tour wrap-up (interview)

Next Story

OLD TOWNS – acoustic folk punk rock musician from Canada discusses touring