EL BANDA
New Music

EL BANDA releases another new track!

1 min read

After the recent ‘wściekłyszpaler’ track premiere and its strong political message and stance on the abortion issue, Warsaw hardcore punks from EL BANDA are back with a new anthem. ‘Gwałtgłosy’ serves a follow up to the raging single and is a forerunner of a full EP, to be released on vinyl very soon via Pasażer Records.

EL BANDA was formed in 2004 and despite calling it quits and going on hiatus 2 times, it’s back on tracks strong as ever. Their uncompromising anti-fascist, anti-racist and feminist stance has continued as a staple part of their actions and live shows and has helped them spread the right and fair ideas to the minds of many.

Lyrics (PL):

wyszyję ci na czole gwałciciel
gwałtgłosy przerwa w ciszy
wyszyję ci ozdobne “zgwałciłem”
kamienne słowa

dość dość dość skulonego ciała
dość dość dość, nie będę płakać i się bać
bój się ty, bój się kary, bój się boga
bój się ty, bój się bój,
bój się mnie, bój się mnie

zamykam rozdział milczenia
gwałtgłosy przerwa w ciszy
zawieszam stan przyzwolenia
kamienne słowa

zamiast zbiórki kwiatów
dla wszystkich ofiar gwałtów
idę na ulicę i krzyczę
dziś nastał koniec przemocy
są nas tysiące
idziemy naprzód nieskromnie
przerywamy milczenie
my, słowa jak kamienie

Lyrics (EN):

I will stitch rapist on your forehead
rapevoices, a break in silence
your face embellished: “I raped”
stone words

enough enough enough of recoiling body
enough enough enough I won’t cry and fear
you fear. fear punishment, fear god
you fear, fear, fear
fear me, fear me

I close the chapter of quiet
rapevoices a break in silence
I suspend the state of consent
stone words

instead of bringing flowers
for all the rape victims
I scream out in the streets
today is the end of violence
and we are in thousands
we walk straight and barefaced
we break the silence
we, words like stones

Previous Story

AFI return with new record; streaming new tracks

Next Story

SAETIA / OFF MINOR members streaming new songs as ORDINARY LIVES