Exclusive

BUTTERFLY TRAJECTORY (Lights And Air series)

The never-ending Lights And Air series continues ;) In this feature, we explore progressive, experimental and post rock / post metal bands featured on Post-rock PL‘s first Polish post rock music compilation! Today I am proud to present you a more progressive, sludgy and metalish side of this outing, Poznan’s BUTTERFLY TRAJECTORY!

They have recently took a turn in their sound and released an outstanding second EP called “Astray” and are up for even more later this year. Check out the following words of praise from a couple of reviewers, press the play button below and you be the judge!

Scroll down to check out my full interview with the band, both in Polish and English.

“Woeful and aching post-metal that’s delicate yet crushing, understated yet proggy […] This is one of the best unsigned bands I’ve heard in some time; the diamond in the rough, so to speak. Make sure you check these guys out!” – www.metalsucks.net

[A]nyone interested in ominous, post-metal meandering, thunderous, gorgeously produced metal music needs to check them out. The vocals are absolutely crushing! Don’t think. Download, like their page, listen. You won’t be disappointed.” – therationalgaze.wordpress.com

[EN] Hey, gentlemen! It’s very nice to welcome you on IDIOTEQ pages. I must admit you came up with an excellent name for the band :) Where did the idea come from?

[PL] Hej, Panowie! Miło mi powitać Was na łamach IDIOTEQ. Muszę przyznać, że wymyśliliście sobie całkiem zacną nazwę :) Skąd pomysł?

[EN] Hi! Thanks for taking the time to talk to us. The name was supposed to serve an aesthetic purpose and bring certain associations to one’s mind, it wasn’t meant to convey any idea or deeper meaning. I also wanted it to sound non-metal. BUTTERFLY TRAJECTORY seemed a very interesting concept to me – unpredictable and unique every single time. Only after some time did the name acquired certain ideology and somewhat influenced BT’s music making us travel within our songs in a surprising and unpredictable way.

[PL] Cześć! Dzięki za zaproszenie do wywiadu. W naszym przypadku nazwa miała odgrywać bardziej rolę skojarzeniowo-estetyczną, miała brzmieć w charakterystyczny sposób i niekoniecznie kojarzyć się z muzyką metalową – trajektoria lotu motyla wydała mi się bardzo ciekawym konceptem i tyle – nie miała nieść żadnego ukrytego znaczenia. Dopiero po wybraniu tej nazwy dorobiliśmy sobie do niej ideologię: sposób w jaki lata motyl jest bardzo chaotyczny, nieprzewidywalny a trajektoria jego lotu jest zawsze inna i my tak samo w naszych utworach staramy się przemieszczać z punktu A do punktu B w nie zawsze oczywisty sposób.

[EN] Ok, so here we are, in the middle of the new BUTTERFLY TRAJECTORY era called „Astray”. How does it feel to be in this new chapter of your existence?

[PL] Ok, a więc mamy nową erę BUTTERFLY TRAJECTORY. Astray. Jak się żyje w tym nowym rozdziale?

[EN] Frankly speaking, ‘Astray’ doesn’t seem to match the success (so to say) of the debut release, however, quite a few positive reviews have appeared so far. We consider it to be far superior to the debut, especially composition- and performance-wise. Nevertheless, we can’t wait to make an LP and start another chapter.

[PL] Szczerze mówiąc nowa EPka i trasa przeszły bez większego echa. Oczywiście pojawiają się pozytywne opinie w necie i na koncertach. Sami też uważamy, że Astray jest o poziom wyżej od pierwszej EPki, ale to jednak właśnie nasz debiut wywołał trzęsienie ziemi, którego się nie doczekaliśmy po wydaniu Astray. Chcemy ten rozdział szybko zamknąć i otworzyć nowy pod tytułem “album długogrający”.

[EN] You gotta be kiddin’! It must be some kind of a limbo and the effect of a huge success of your debut EP (2011) and lots of amazing reviews it produced. Did you feel any pressure after this excellent initiation? :)

[PL] No chyba żartujesz! To chyba raczej jakiś dziwny stan uśpienia opinii publicznej i efekt dużego sukcesu debiutanckiej EP z 2011 roku i jej świetnych recenzji. Czuliście presję po tym zacnej inicjacji? :)

[EN] We didn’t feel any pressure at all. Recording of ‘Astray’ was supposed to be a kind of experiment with the LP in sight. We wanted to test ourselves in the studio in the present line-up – the first EP was recorded only by me and the former drummer – and also to check out various studios, producers, gear etc. I believe that it taught us a lesson which made us better musicians and gave a more proggy feel to our music.

[PL] Nie czuliśmy żadnej presji. Decydując się na nagranie Astray chcieliśmy zrobić w pewnym sensie muzyczny skok w bok, a także przygotować się poniekąd do nagrania longplaya sprawdzając różne sprzęty, studia, realizatorów oraz to jak wyglądać będzie nasza współpraca w studio – pierwszą EP nagraliśmy w duecie z poprzednim perkusistą, teraz w nagraniach brało udział 4 muzyków. Uważam, że nagranie progmetalowej EPki w tzw. międzyczasie powstawania materiału na LP dużo nam dało od czysto muzycznej strony, mianowicie zaczęliśmy grać jeszcze bardziej kombinacyjnie i chyba pozbyliśmy się wyświechtanej już łatki “post”.

[EN] Definitely! The material is amazing and it’s a pity it’s only 12 miutes long. But I guess it’s just like you say – it’s a natural warmp-up, so why not? Do you think „Gone Astray” is the essence of this outing and, I believe we can easily say that, your developement, as well?

[PL] Zdecydowanie! Materiał jest świetny i szkoda, że to tylko 12 minut, ale tak jak mówicie, jeśli to miała być naturalna rozgrzewka, to dlaczego nie? Czy „Gone Stray” to również dla Was esencja tego wydawnictwa i, chyba można pokusić się o takie stwierdzenie, Waszego rozwoju? :)

[EN] I am really glad that you like it. Initially we, including our producer, thought that Ollamh would be ‘the hit’ as it had already been the concluding song at our gigs long before we released ‘Astray’. However, after we recorded the EP, all of us in the band said that ‘Gone Astray’ is the most interesting and mature track that, as you pointed out, set a slightly different direction for the songs that we started doing after the releasing the EP.

[PL] Ciesze się, ze material Ci sie podoba. Poczatkowo myslelsimy ze to Ollamh bedzie “hitem” i jeszcze dlugo przed wydaniem Astray stanowil on czesto zakonczenie koncertow. Jednak po nagraniu materialu wszyscy w zespole stwierdziliśmy, ze Gone Astray jest najciekawszym i najbardziej dojrzalym utworem, ktory, jak trafnie stwierdziles, wyznaczyl nieco inny kierunek dla naszej muzyki – od wydania Epki zdazylismy zrobic dwa solidnie pokombinowane numery utrzymane w podobnym do Gone Astray duchu, tyle ze 2 razy dluzsze.

[EN] Ooh, nice :) So what are your plans to extend this lineage started by 2 EPs? When’s the album coming out? :)

[PL] Uuh, nieźle :) Jakie więc macie plany jeśli chodzi o przedłużenie tej zapoczątkowanej przez 2 EPki ścieżki? Kiedy album? :)

[EN] The material is almost ready. The plan is to hit the studio in autumn but such plans tend to fall through so all I don’t want to promise any dates. The problem is that we are about to have a long break from the band due to my going away for a couple of months. I hope that getting back to shape will not take long and that the LP will be ready in winter.

[PL] Material jest juz prawie gotowy. Plan jest taki zeby jesienia wejsc do studia, ale zycie lubi weryfikowac takie plany kopniakiem w podstawe czaszki. Problemem jest to ze czeka nas teraz spora przerwa w zwiazku z moim wyjazdem za granice. Mam nadzieje ze okres budowania formy po przerwie nie potrwa zbyt dlugo i ze zima swiatlo dzienne ujrzy pierwszy longplay BUTTERLY TRAJECTORY.

[EN] Alright, getting back to your plans after coming back, do you already know what studio you’ll be hitting with the band? Do you already have everything lined up?

[PL] Ok, wracając do planów po powrocie, czy wiecie już do jakiego studia wchodzicie? Macie wszystko dograne?

[EN] We don’t know it yet. There are a couple of possibilities but we are still thinking how to go about it. It is possible that we will work in more than one studio with more than one producer. We will see.

 [PL] Tego jeszcze nie wiemy. Mamy kilka opcji, ale jeszcze nie wiemy, jak to rozegrać. Być może nie nagramy wszystkiego w jednym studio, a poszczególne instrumenty/wokale będziemy nagrywać w różnych miejscach, z różnymi realizatorami. Ten temat jest wciąż otwarty.

[EN] Did this new material rise up at the same time you worked on Astray? Is it more or less the same production line, or are we talking completely different production?

[PL] Czy ten nowy materiał powstawał chociaż częściowo w tym samym czasie co utwory z Astray? Czy będzie to ta sama linia, czy kompletnie inna produkcja?

[EN] Some of the LP material was created more or less at the time when we were working on/recording ‘Astray’. Moreover, older tracks that we did at the time of the first EP but wanted to save them for the LP have undergone major rearrangements. Even the tracks from the debut EP have their new, live-incarnations that differ considerably from the originals.

[PL] Tak, cześć materiału na LP powstała mniej więcej wtedy, gdy komponowaliśmy/nagrywaliśmy Astray. Także starsze numery, pochodzące z okresu pierwszej EPki, ale nie wchodzące w jej skład, uległy pewnym zmianom w tym okresie i pewnie kolejnym zmianom ulegną w przyszłości. Często wracamy do utworów i po miesiącach, a nawet latach zmieniamy aranże. Np. numery z pierwszej EPki gramy na żywo zdecydowanie inaczej i jeżeli, któryś z nich postanowimy umieścić na longplayu, na pewno będzie się on znacznie różnił od swojego EPkowego wcielenia.

[EN] Musically, where do you get your inspirations to create such structures?

[PL] Muzycznie, skąd czerpiecie inspiracje do tworzenia takich struktur?

[EN] It arises from the need to create ambitious music that is demanding both for the listener and the band. We need musical challenges and only in this way can we achieve fulfillment as musicians.

[PL] Wynika to z potrzeby zaspokajania ambicji, które nakazują nam grać muzykę względnie wymagającą zarówno w odbiorze jak i w jej tworzeniu czy odgrywaniu na żywo. Potrzebujemy muzycznych wyzwań i tylko stawiając przed sobą takowe możemy się spełniać jako muzycy.

[EN] Do you have any targets you would like to achieve? How would you define that bar that you can raise to set yourself high standards?

[PL] Macie jakieś wzorce, do których dążycie? Co stanowi tę poprzeczkę?

[EN] Our standard has been developed through a lifetime of listening to interesting music and playing instruments. There are many bands that have been very influential for us but we have always strived for some kind of originality. I hope we manage to achieve that and that we will be able to prove it with an LP at the end of this year.

[PL] Poprzeczką jest moment, w którym jesteśmy zadowoleni z utworu. Wzorujemy się na różnych zespołach, słuchamy różnej muzyki i bardziej lub mniej świadomie przemycamy te inspiracje do naszej twórczości, stale pamiętając o tym, że chcemy tworzyć we własnym stylu. Mam nadzieję, że się nam to udaje i że potwierdzamy to na koncertach, a pod koniec roku potwierdzimy to na albumie.

[EN] Oh yeah, your EP-to-EP evolution tells a lot, but I’m curious how do you label yourself. Do you prefer to call your music more metal and progressive approach to post metal? :) or quite the opposite?

[PL] No tak, co prawda Wasza ewolucja z EP na EP mówi wiele, ale ciekawy jestem jak szufladkujecie sami siebie. Wolicie gdy się o Was mówi, że Wasza muza stanowi bardziej metalowe i progresywne podejście do post metalu :), czy wręcz odwrotnie?

[EN] It is not a matter of what we prefer but what our music actually is. The first EP had quite a lot of post-rock/post-metal moments but in my opinion ‘Astray’ has none of it and the fact that people use the ubiquitous ‘post’ label when they write about ‘Astray’ is because they can’t look at this album objectively. However we don’t mind any tags given to us, we just call it ‘our music’. Sometimes it is even quite funny when some reviewer claims that ‘Astray’ is pure sludge…I didn’t know that blastbeats are sludge ;)

[PL] To nie jest kwestia tego, co wolimy, tylko tego, jaką muzykę gramy. O ile na pierwszej EP jest sporo postrockowych/postmetalowych momentów, o tyle na tej ostatniej w moim odczuciu nie ma nawet grama “postu”. My nie mamy na to określenia, mówimy na to “nasza muza”, ale nie przeszkadza nam żadne określenie gatunkowe, jakie jest do nas przyklejane. Mamy czasem z tego niezły ubaw, np. gdy ktoś pisze, że na nowej EPce gramy ‘sludge’…przecież tam są blasty, lol.

[EN] Haha, well yes, the „post” term is a plague these days, but there are lots of reviews labelling you this way. Furthermore, there are lots of other names circling around, such as „The Polish OPETH” (I wonder if you took it as an offense, or quite the opposite?), but all this pot of names and labels means that you’re defining your own place. Is it possible to come up with a new subgenre of metal these days?

[PL] Hehe, no tak, termin „post” dzisiaj to już jakaś plaga, a o Was sporo przecież tak piszą. Pada też wiele różnych innych określeń, np. „polskie OPETH” (zastanawiałem się czy się za to obrażacie, czy wręcz przeciwnie?), ale cały ten miks określeń świadczy chyba o tym, że znajdujecie swoje własne miejsce. Czy można dzisiaj jeszcze wymyślić nowy podgatunek metalu? 

[EN] I must say the term ‘Polish Opeth’ is quite nice and I hope it is mainly due to my vocals ;-). When it comes to new subgenres of metal, I guess that they will never cease to appear, either in the form of big scale trends or single bands or even albums that will be innovative and original.

[PL] Określenie “polskie Opeth” w ogóle nas nie boli, jest nawet całkiem miłe, ale wynika chyba bardziej z podobieństwa wokali niż całokoształtu. Co do nowych podgatunków metalu – myślę, że wymyślanie kolejnych styli, nie tylko metalopodobnych, będzie trwać w nieskończoność, a przynajmniej mam taką nadzieję. Być może nie będą to całe hordy zespołów wpisujące się w kolejny nurt muzyczny, ale z pewnością będą powstawać zespoły lub płyty, które będą stanowić nową, oryginalną jakość.

[EN] What artists of recent years would you call that?

[PL] Jakich artystów ostatnich lat określilibyście takim mianem?

[EN] These are not artists of recent years but people who have been out there for many years and constantly evolve, such as Steven Wilson who masterfully pushes the boundaries of rock and metal music in PORCUPINE TREE as well as his side-projects, especially STORM CORROSION.  The same can be said about the other half of STORM CORROSION and OPETH’s mastermind Mikael Akerfeldt. When it comes to my recent discoveries, I think that the Norwegian SHINING is a very interesting band that combines jazz and furious rock that reminds me of old MARILYN MANSON. In recent years there have also appeared many bands mixing djent with rap, dubstep and so on but I guess that innovative doesn’t always mean good.

[PL] To nie są artyści ostatnich lat. To ludzie czy zespoły, które grają od dawna i cały czas starają się ewoluować, np. Steven Wilson. Facet zarówno w PORCUPINE TREE jak i pobocznych projektach, zwłaszcza w STORM CORROSION, przesuwa granice muzyki rockowej i robi to z wielką klasą. To samo Mikael Akerfeldt, który stanowi drugą połowę STORM CORROSION i główną siłę napędową OPETH – zespołu nieprzeciętnie ciekawego. Z moich ostatnich odkryć bardzo urzekł mnie norweski SHINING łączący jazz i i wściekły rock w stylu starego MARILYN MANSON. Powstają też mniej interesujące mnie twory łączące djentowe granie z rapem albo dubstepem.

[EN] How can these interests translate into the higher coefficient of electronics to live instruments in your new tunes? Is there a certain level you set in this matter?

[PL] Czy te zainteresowania mogą przełożyć się na większy współczynnik elektroniki do żywych instrumentów w kolejnych utworach? Jest jakaś granica, którą sobie ustalacie w tym zakresie?

[EN] The first BT’s drummer had a sampler and would sometimes bring it to practice. We played a little with it but eventually decided to get rid of it, to it’s great despair. Sometimes, we still think about including samples or keyboards in our songs but these are very tentative visions. We are excluding any possibility. Setting no boundaries is the best thing that a group of musicians can do to themselves.

[PL] Temat sampli i klawiszy pojawia się w naszym obozie od czasu do czasu, ale są to bardzo odlegle wizje. Nieustalanie granic to chyba najlepsza rzecz jaką może sobie zrobić zespół muzyczny.

[EN] Do you have experience in dealing with electronics? By the way, tell me something about your initial experience in music, musical education and how have you been pushing yourself to the current level of your instrumentak skills.

[PL] Macie jakieś doświadczenie jeśli chodzi o zabawę z elektroniką? Przy okazji, powiedzcie coś o podłożach swoich umiejętności, wykształceniu muzycznym i o tym jak dochodziliście do obecnego poziomu władania swoim instrumentarium.

[EN] To a big extent we have taught to play instruments ourselves but we also have had some music education. Tymon used to attend guitar classes for a while, I played the piano at a music school, whereas Piotr used to sing in a choir.

[PL] Jesteśmy w dużej mierze samoukami, ale mamy też jakieś szkolne podłoże, choć nie do końca związane z obecnie dzierżonym instrumentem. Tymon pobierał kiedyś lekcji gitary, ja grałem w szkole muzycznej na pianinie, a Piciu zanim zmutował śpiewał w chórze.  Pierwszy perkusista BT, Andrzej, miał sampler i czasem przynosił go na próbę. Troche się tym bawiliśmy, ale ostatecznie uznaliśmy, że nie włączamy go na stałe do zespołu. Był nieco zawiedziony. Ostatnią elektroniczną przygodą była nasza, tzn Picia (obecnego pałkera BT) i moja współpraca z [deleted], gdzie ja zastępowałem basistę, a Piciu samplerzystę. Co więcej, Piciu przez kilka lat był garowym w [deleted].

[EN] Nice :) And what other projects and bands have you been into befire BT? Do you still have any active side-projects runnin’?

[PL] Nieźle :) A w jakich innych projektach i zespołach udzielaliście przed BT? Macie jakieś aktywne projekty poboczne?

[EN] Our drummer, Piotr plays also in MORDHELL, a black metal band that he has rejoined recently. What is more, he and Konrad, our bassist, used to play in STRANDHOGG, another black metal act. Tymon makes a lot of solo music, from death metal to ambient. The only band from my past worth mentioning is (THE TRUE) ARMA CHRISTI.

[PL] Wcześniej, wraz z naszym basistą Konradem, Piciu grał w blackmetalowym STRANDHOGG, a obecnie bębni także w MORDHELL. Tymon, gitarzysta, tworzy sporo rzeczy solowo – od death metalu do ambientu. Ja przed BT, w niczym szczególnie wartym uwagi się nie udzielałem, może z wyjątkiem ARMA CHRISTI z czasów licealnych. Wciąż można posłuchać tego na MySpace. Pojawiają się różne pomysły na projekty poboczne, np. granie na żywo do spektakli teatralnych, ale na razie skupiamy się na BT.

[EN] So you’re not rookies when it comes to playing live, right? How do you approach to this part of being a band? Where can we catch you performing in the coming months?

[PL] Macie więc pewnie spore doświadczenie jeśli chodzi o granie na żywo, prawda? Jak podchodzicie do tej części bycia zespołem? Gdzie więc będzie można Was dorwać na żywo w kolejnych miesiącach?

[EN] Each concert is a little holiday in the band. We love playing live and the recent tour has only confirmed that not only is it great fun but it also improves us as individual musicians as well as a collective.

[PL] Każdy koncert to małe święto w zespole. Uwielbiamy grać na żywo, i po ostatniej trasie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nie tylko sprawia nam to przeogromną radość, ale także rozwija nas jako muzyków i zespół. Praktycznie od razu po powrocie chcieliśmy jechać w kolejną trasę. Niestety najbliższe koncerty/trasę przewidujemy dopiero na jesień, z powodu wcześniej wspomnianej przerwy.

[EN] Ok, gentlemen.. Before we say goodbye, tell me, have you received any poor review yet? :) if yes, then what do they criticize?

[PL] Ok, Panowie.. Zanim się pożegnamy, powiedzcie, mieliście już jakąś chociaż jedną słabą recenzję? :) jeśli tak, to za co Was krytykują?

[EN] Yes, we’ve had one 5-out-of-10 review of our first EP. I didn’t agree with the reviewers remarks at that time, but now I have to admit he was right. Interestingly, he reviewed ‘Astray’ a couple of days ago and it seems that he likes it way more than the debut EP. What is more, it is not so common to read a negative review because chief editors don’t let the reviewers criticize bands.

[PL] Tak, mieliśmy jedną nie do końca pozytywną recenzję naszej pierwszej EP z 2011 r. Autorowi nie przypadło do gustu brzmienie czystych gitar, brak utrzymania napięcia w utworach czy nietrafione środki wyrazu. Tego ostatniego do dziś nie rozumiem, ale teraz, gdy już nieco spokorniałem, muszę przyznać, że zgadzam się z większością jego uwag. Poza tym na polskich portalach ciężko o negatywne recenzje, bo bardzo często redaktorzy naczelni zabraniają recenzentom krytykowania zespołów – info z pierwszej ręki.

[EN] Haha, that’s it. And that’s one of the reasons why I don’t write reviews ;) A bunch of international magazines have turned their attention to your work. Do you feel being watched now? Has Nuclear Blast telephoned already? ;)

[PL] Hehe, no właśnie. Dlatego między innymi nie piszę recenzji ;) Sporo zagranicznych magazynów zwróciło już na Was uwagę. Czujecie już trochę lupę nad sobą? Dzwonili już z Nuclear Blast? ;)

[EN] Haha. They haven’t and we aren’t expecting a call from them anytime soon. We don’t feel any special attention as there are many great young bands out there that deserve it more…until winter, lol. What we feel is a little pressure from the fans who start getting impatient about the LP. Maybe after we complete it, some labels will get in touch to ‘help us out’.

[PL] Nic z tych rzeczy. W prawdzie jakiś czas temu pojawiło się sporo miłych recenzji za granicą, ale myślę, że portale obecnie mają o czym pisać, a wytwórnie mają kogo rekrutować. Mam wrażenie, że czas recenzowania EPek powoli mija, bo coraz więcej nagrywa pełne albumy i to właśnie ich oczekują zarówno słuchacze jak i dziennikarze muzyczni. To samo z wytwórniami – najpierw musisz na własny koszt zrobić LP, a potem być może ktoś się odezwie, żeby “pomóc” przy drugim albumie.

[EN] Or to suck you dry ;) Are there any releases you can’t wait to get in the coming months?

[PL] Albo wyssać Cię do cna ;) Są jakieś wydawnictwa, na które czekacie w nadchodzącym czasie?

[EN] I am anxiously anticipating new KARNIVOOL, although the single didn’t blow me away. I remember that neither did the KATATONIA’s first single off Dead End Kings but the album turned out to be a masterpiece, so I hope that the situation will be the same in KARNIVOOL’s case. I am also hoping that A PERFECT CIRCLE make an album after their reunion and I am very curious what BLOODBATH with the new vocalist will sound like.

[PL] Ja bardzo niecierpliwie czekam na nową płytę KARNIVOOL, chociaż singiel zapowiadający ją nie przypadł mi do gustu. Pamietam, że zapowiadacz ostatniej płyty KATATONII też mi nie leżał, a płyta okazała się być genialną. Poza tym, mam nadzieję, że A PERFECT CIRCLE nagrają coś po reaktywacji. No i bardzo ciekaw jestem BLOODBATH z nowym wokalistą, którego tożsamości, jeżeli się nie mylę, jeszcze nie podano do wiadomości publicznej.

[EN] What about the next TOOL album? Do you have any hopes towards it?

[PL] A nowy TOOL? Masz jakieś nadzieje z nim związane?

[EN] I hope I will live to hear it.

[PL] Jedynie takie, ze dozyje ich kolejnej plyty.

[EN] Ok, Piotrek. It’s time for us, right? :)

Is there anything we missesed that you would like to add?

[PL] Ok, Piotrek. Czas na nas, prawda? :)

Coś pominęliśmy, chciałbyś coś jeszcze dodać?

[EN] Thank you very much for the talk. See you after the summer.

[PL] Prawda. Wielkie dzięki za rozmowę. Pozdrawiam i życzę wielu uśmiechów.

Quadruple photo by Michał ‘blady’ Rejman / Screaming vocalist live pic by by Domin / Screaming vocalist and guitarist pic by by Wojciech Piotrowicz.

BUTTERFLY TRAJECTORY Facebook
BUTTERFLY TRAJECTORY Bandcamp
BUTTERFLY TRAJECTORY Myspace
[email protected]

Post-rock PL Facebook
Post-rock PL Bandcamp
Post-rock PL Twitter
Post-rock PL Last.fm
Post-rock PL Instragram
Post-rock PL Tumblr
Post-rock PL e-mail

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top