Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon
Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon
Interviews

ZŁODZIEJE ROWERÓW: new project ZXRX COMMUNITY and the legacy of the iconic punk rockers – an interview with Jacek Radomski

22 mins read

Eleven years after their final show, members of the legendary Polish hardcore punk band ZŁODZIEJE ROWERÓW have teamed up for a new one time off-shoot project ZXRX COMMUNITY, serving a tribute to their late friend, who struggled with depression and sadly passed away in 2020. We sat down with Jacek Radomski to talk about their new release, idea behind it, get his perspective on the legacy of ZŁODZIEJE ROWERÓW and his take on a possible idea of their reunion. Check out the full interview, with answers both in Polish and English, below.

ZŁODZIEJE ROWERÓW formed in Zambrów in 1993 and parted their ways in 2010, leaving their fans with loads of great memories, important recordings and meaningful lyrics to hold on to. They delivered a passionate, emotive take on hardcore in the vein of VERBAL ASSAULT, DAG NASTY or ENDPOINT, with a twist of their own energy and charisma. Filled with intelligent, social, political, and personal lyrics, the band won the hearts of both punk romantics and heard-headed realists seeking for a proper commentary on everyday struggles and joys of life.

ZXRX COMMUNITY features members of ZŁODZIEJE ROWERÓW, APRIL, OREIRO, and more Polish punk bands. Their one time EP “Siah was here” is released in memory of Krzysiek Szymański (Kto Ukradł Ciastka, B.S.B) via Refuse Records.

Recorded in Silent Scream studio in Warsaw, and Dobra 12 in Białystok. Mastering by Dżodżo Home Recordings. Layout and artwork by Jarosław Składanek.

Hey Jacek! Thanks so much for joining us here on IDIOTEQ! Appreciate your time very much. First off, how are you? How have things been for you during the pandemic era? How do you get through it?

[EN] Hi. Thank you for inviting me to IDIOTEQ! It’s a pleasure.

Fortunately, everything is fine on my end, both myself and friends are doing well. Personally, I went through COVID 19 fairly lightly, only with great weakness, but thankfully without the need for hospitalization, similarly to several people in my family. So far, this is the only direct, personal effect of the pandemic in my family. For the sake of ourselves and our loved ones, we all got vaccinated and we strongly believe that it will help us and those who come in contact with us to avoid the tragic consequences of this disease.

Following the primary, widespread fear of the virus at the very beginning of the pandemic, I am concerned about the fact that it begins to become more ordinary for society. This results in an increasing reluctance to preventive vaccinations and the proliferation of conspiracy theories based on charlatan stories breeding online. Whenever I encounter such attitudes, I ask myself whether these people, if they become ill, seek help from doctors in the hospital or on YouTube? Everything indicates that, in Poland, it’s unfortunately the latter.

[PL] Cześć. Dziękuję za zaproszenie do przestrzeni IDIOTEQ! Jest mi miło.

U mnie i moich bliskich na szczęście wszystko w porządku. Osobiście przeszedłem COVID 19 dość lekko – jedynie z dużym osłabieniem bez konieczności hospitalizacji – podobnie miało kilka osób z rodziny i jak na razie jest to jedyny efekt pandemii u nas. W trosce o siebie i swoich bliskich zaszczepiliśmy się wszyscy i mocno wierzymy, że pomoże to nam i tym którzy się z nami stykają uniknąć tragicznych skutków tej choroby.

Obserwując pierwotny, powszechny strach przed tym wirusem widoczny na początku pandemii niepokoi mnie obecnie zjawisko spowszednienia COVID 19 wśród ludzi. Skutkuje to coraz większą niechęcią do profilaktycznych szczepień oraz namnażaniem się teorii spiskowych opartych o szarlatańskie historie rodem z sieci. Zawsze przy zetknięciu się z takim postawami zadaję sobie pytanie czy Ci ludzie jeśli już zachorują szukają ratunku u lekarzy w szpitalu czy na Youtube ? Wszystko wskazuje na to, że w Polsce niestety jednak to drugie.

Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook
Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon

What are your general thoughts on how the crisis has impacted the world and where we’re heading in the coming years? What outlook do you see for the world?

[EN] That’s a pretty hard question, as it’s hard to play the role of the omniscient. Especially when it’s abt such a huge and multi-threaded issue. Today’s world and its inhabitants seem to ignore all warning signals about the catastrophe: either it be a climate crisis, or the shortage of various resources. We all seem to be too engaged in our entertainment and everyaday fun ad we don’t want to be disturbed by some unnecessary catastrophic signals. Similarily to the ”Don’t Look Up” movie – everything rational is being turned into memes, harsh warnings seem to be pure jokes, or at best, we tell ourselves that all these bad scientific visions are a very distant future.

It is this kind of ignorance that I perceive as the greatest threat to the world nowadays. Unfortunately, it’s getting worse and worse and that’s exactly why I see a poor perspective for us as the exploiters of this planet.

[PL] Trudne pytanie, bo ciężko wcielać się w rolę wszechwiedzącego. Tym bardziej, że temat jest ogromny i wielowątkowy. Dzisiejszy świat, a właściwie ludzie którzy go zamieszkują wydają się ignorować wszystkie ostrzegawcze sygnały o katastrofie. Począwszy od klimatycznych, skończywszy na tych dotyczących kończących się zasobów. Ludzkość lubi się dobrze bawić i nie potrzebuje by ktoś mącił im spokój jakimiś katastroficznymi sygnałami. Jest dokładnie jak w filmie NIE PATRZ W GÓRĘ – wszystko co racjonalne obraca się w memy, czyni żarty z ostrzeżeń lub w najlepszym przypadku wmawia, że te wszystkie złe naukowe wizje to bardzo odległa przyszłość.

W tej właśnie ignorancji dostrzegam największe zagrożenie dla świata. Ten stan niestety się pogłębia i dlatego właśnie w tym widzę kiepską perspektywę dla Ziemi i dla nas jako lokatorów eksploatujących jej zasoby i dobrodziejstwa.

Złodzieje Rowerów live in Nowy Targ
Złodzieje Rowerów live in Nowy Targ

3. Ok, so please tell us a bit about this new exciting project called ZXRX COMMUNITY. Given the huge impact of ZŁODZIEJE ROWERÓW, I bet loads of Polish punk rockers literally froze when they saw that announcement from Refuse Records, haha. It’s not exactly the same. What was the background of this project and what led you to come together and track these songs?

[EN] I believe it’s a considerable exaggeration. AS a band, we never felt special. We just formed back in the early days when hardcore punk gigs attracted pretty big crowds. Thanks to that, we could introduce our band to a large number of listeners. Fate has given us a chance to share a couple of honest thoughts throughout 17 years of our existence. Such bands were present back then and are still present now.

Therefore, I believe that after more than 10 years since our parting ways, no news about out band would generate any significant buzz among the people out there.

ZXRX COMMUNITY is by no means a continuation of ZŁODZIEJE ROWERÓW. It’s a short notice established entity initiated by members of ZXRX and our friends – members of other bands like OREIRO, HOPE ON, APRIL, SUNRISE, etc. The unfortunate reason of the ZXRX COMMUNITY formation was the death of our friend Krzysztof ”Siasiek” Szymański, who we decided to honor with this particular release.

[PL] To co sugerujesz to ogromna przesada. Nigdy nie czuliśmy się nikim wyjątkowym jako zespół. Po prostu zaczynaliśmy w czasach gdy koncerty hardcore punk przyciągały spore tłumy. Dzięki temu udało nam się przedstawić dużej liczbie ludzi. Los dał nam szansę by przez 17 lat aktywności przekazać kilka szczerych słów od siebie. Takich zespołów zarówno kiedyś jak i teraz było i jest dużo. Dlatego też po przeszło 10 latach od rozwiązania ZŁODZIEI ROWERÓW nie uważamy by jakiekolwiek wieści z naszego obozu wzbudzały jakiekolwiek większe podniecenie wśród ludzi z zewnątrz.

Projekt ZXRX COMMUNITY nie jest żadną kontynuacją ZŁODZIEI ROWERÓW, lecz powołanym na szybko tworem zainicjowanym przez osoby kiedyś grające w ZXRX oraz naszych przyjaciół – członków innych zespołów OREIRO, HOPE ON, APRIL, SUNRISE etc. Przykrym powodem zawiązania się ZXRX COMMUNITY była śmierć naszego przyjaciela Krzysztofa „Siaśka” Szymańskiego, którego tym wydawnictwem postanowiliśmy wspólnie upamiętnić.

Złodzieje Rowerów

For the readers who were not familiar with Krzysiek, can you give us a bit more details on his persona and his contribution to the independent community?

[EN] Krzysiek was just as ordinary as any other dude around you. A husband, a father, a scenester and music lover. Ex-guitarist of bands like KTO UKRADŁ CIASTKA and B.S.B. (BÓJ SIĘ BOGA). He organized gigs both in Poland and London, UK, where he lived with his family for many years. Also, a hardcore vinyl collector. He manager to gather loads of unique records. He was also a DJ and organized very cool original sets that served as punk rock shows after-parties. He was the coolest blabbermouth I’ve ever met. Each phone call with Krzychu equaled at least 40 minutes of chit-chat about everything: the scene, politics, struggles and joys of life. When asked ”how’s it going?”, he tended to answer with an irrepressible smile: ” Not the most glamorous, but we manage”. So the greater was this terrible news about him passing away. Thinking back, I come to the conclusion that depression is one hell of an insidious disease.

[PL] Krzysztof to był normalny gość taki jakich wielu ma każdy z nas wokół siebie. Maż, ojciec, załogant i meloman. Dawniej gitarzysta takich zespołów jak KTO UKRADŁ CIASTKA oraz B.S.B. (BÓJ SIĘ BOGA). Organizator koncertów zarówno w Polsce jak i w Londynie, w którym wiele lat mieszkał z rodziną – do tego zaprzysiężony winylomaniak. Zgromadził naprawdę imponującą kolekcję. Zajmował się też didżejką organizując fajne sety autorskie jak i w ramach afterparty po punk rockowych koncertach. Był najfajniejszym gadułą jakiego udało mi się poznać. Każdy telefon od Krzycha to minimum 40 minut gadki o wszystkim: scenie, polityce, życiowych kłopotach i radościach. Pytany „jak leci ?” zawsze z niegasnącym uśmiechem odpowiadał „szału nie ma ale dajemy radę”. Tym większe było zaskoczenie o jego odejściu. Niestety nie dostrzegłem, lub przeoczyłem jakiekolwiek sygnały, które mogłyby zapowiadać to nieszczęście. Myśląc o tym po czasie dochodzę do wniosku, że depresja to straszna i podstępna choroba.

Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon
Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon

5. Who exactly took part and was featured in these recordings?

[EN]: ZXRX COMMUNITY is Grzegorz Grzegorz ”Kuman” Białowarczuk (guitars, back vocals, production), Adam Tomasz Stępień (bass, backing vocals, production), Grzegorz ”Dżodżo” Konopka (bass, backing vocals, mix, mstering) Adam Jasiński (guitars), Tomasz ”Bilo” Kaczmarczyk (guitars), Krzysztof Ostasz (drums), Dariusz Brzozowski (vocals), Lidia Urbanowska (backing vocals, translations), Katarzyna Wilk (translations), Przemysław „Memek” Chludziński (massive help), Tomasz Domaradzki (recordings, mixing), Jarosław Składanek (graphics), Robert ”Refuse” Matusiak (publishing, distribution), plus me (vocals, backing vocals).

[PL] ZXRX COMMUNITY stworzyli: Grzegorz „Kuman” Białowarczuk – gitara, chórki, realizacja dźwięku; Adam Tomasz Stępień – bas, chórki, realizacja dźwięku; Grzegorz „Dżodżo” Konopka – bas, chórki, mix i mastering; Adam Jasiński – gitara, Tomasz „Bilo” Kaczmarczyk – gitara, Krzysztof Ostasz – perkusja, Dariusz Brzozowski – wokal, Lidia Urbanowska – chórki, tłumaczenia, Katarzyna Wilk – tłumaczenia, Przemysław „Memek” Chludziński – pomoc ogromna, Tomasz Domaradzki – nagrania, mix; Jarosław Składanek – opracowanie graficzne, Robert „Refuse” Matusiak – impresariat wydawniczy + ja coś tam od siebie dodałem – wokal, chórki.

Złodzieje Rowerów live
Złodzieje Rowerów live

Tell us a bit more about the motivating idea for this new project. Also, how did your inner drive and energy change compared to the way things worked when you were younger?

EN] As mentioned before, the motivation and the very impulse that kicked off this project and our recordings was a human tragedy. As for my personal reasons, I must admit that as I grow older, I enjoy being left alone more and more, not having the hassle. Clearly I am getting old. It doesn’t mean I’m letting go everything for sitting, hanging around and doing nothing. As opposed to my younger years, I’d rather spread my accents differently. I’m trying to distance what’s not important and not let it consume your energy unproductively. Focusing on the important stuff and playing things wisely gives satisfaction, even when you’re middle-aged.

[PL] Jak już kilkakrotnie wspomniałem, motywacją, a właściwie impulsem do powstania tych nagrań była ludzka tragedia. Co do moich wewnętrznych popędów myślę, że z wiekiem w pewnym stopniu zaczyna u mnie przeważać zapotrzebowanie na święty spokój – ewidentnie się starzeję. Nie oznacza to, że odpuszczam wszystko na rzecz siedzenia w kapciach. W przeciwieństwie do lat młodzieńczych, dziś już inaczej rozkładam akcenty. Staram się oddzielać sprawy ważne od nieistotnych. Skupianie się na tych drugich pożera energię bezproduktywnie – mądre rozgrywanie spraw ważnych daje satysfakcję nawet w średnim wieku.

How did you decide to go with these unique interpretations of songs from VERBAL ASSAULT and SERENE?

[EN] The initial plan was to come up with our own tracks. Unfortunately, the pandemic reality that effectively limited our opportunities to meet, rehearse and basically brought us back down to earth. So, in order to keep it alive and make it happen, we have picked two tracks from two bands that were close to us. Our picking of SEREN and VERBAL ASSAULT was not accidental. We really like both bands and their work. Thanks to their work, we have managed to wrap it up and make it happen. Hopefully they will enjoy our versions once they get their copies of this release.

[PL] Pierwotny plan zakładał, iż uda nam się ułożyć własne kompozycje. Niestety pandemiczna rzeczywistość, która mocno ograniczała możliwość spotkań oraz prób szybko sprowadziła nas na ziemię. By pomysł nie upadł, wybraliśmy dwa numery bliskich nam zespołów, by móc zrealizować swój plan. Wybór SEREN i VERABAL ASSAULT nie był przypadkowy. Lubimy te zespoły i ich nagrania. Dzięki ich muzyce udało nam się dopiąć całość do końca. Mam nadzieję, że gdy płyty do nich dotrą spodobają im się nasze wersje.

Will this EP be the only offering coming out from ZXRX COMMUNITY? Are you planning on releasing some follow ups next year and beyond?

[EN] Yup. Both vinyl 7’’ and CD version is coming out through Refuse Records and this will be the only manifestation of ZXRX COMMUNITY.

[PL] Tak. 7”EP oraz jej kompaktowy odpowiednik wydany nakładem REFUSE RECORDS (współuczestnika projektu) będą jedynym uzewnętrznieniem ZXRX COMMUNITY.

Siah Was Here min

9. Will this project have a live performance incarnation? Can we count on live shows from you guys in 2022?

[EN] ZXRX COMMUNITY is a one time studio project, brought to life due to a harsh life situation. In this context, I believe all people involved would prefer this project did not happen in the first place. Unfortunately, it happened. So, to answer your question, despite the fact that we actually got some proposals, no live shows will happen. No continuation of this project were planned, and we do not intend to extend it. The very intention of this release is to have a memoir of a dear friend that was close to our hearts. That was the only goal. I truly believe that, at least for a group of people it will help to keep a great memory about Krzysiek.

[PL] ZXRX COMMUNITY to z założenia projekt studyjny i jednorazowy. Powstały na skutek konkretnej, przykrej sytuacji. Myślę, że nie jestem w tym osamotniony, mówiąc, że wszyscy, którzy się w to zaangażowali woleliby by nie było potrzeby tworzenia tej płyty. Niestety stało się jak się stało. Żadnych koncertów (choć padły już takie propozycje), ani kontynuowania działalności ZXRX COMMUNITY nie planowaliśmy, nie planujemy i panować nie zamierzamy. Intencją tej płyty było pozostawienie pamiątki po człowieku, który był nam bliski. Tylko taki był jej cel. Mocno wierzę, że w jakimś stopniu choćby dla kilku osób krążek pomoże zachowanie pamięci o Nim.

10. It’s been 11 years since your final show with ZŁODZIEJE ROWERÓW. How have you guys been for this past decade? Apart from ZXRX COMMUNITY, were there any noteworthy projects you guys started between 2010 and 2021? Can you give us a quick update on what’s up with each member?

[EN] That’s right, time flies. As for bands activities, some of us are still active: Grześ ”Kuman” played in MONS, OREIRO (until 2018), and is currently active in POISON HEART. Adam ”Jasiek” founded the now defunct band TOKARZ INFERNO from Białystok and still active band HOPE ON. Grześ ”Dżodżo” was in OREIRO (up until 2018) and is still active in Białystok based DYLIŻANS. The rest gravitated towards the so called prose of life and family. We are now located in different parts of Poland (Warsaw, Zambrów, Białystok) and Tomek is a long time London resident. For the past ten years, we did our best to stay in touch. We even came up with an idea for an annual camp, happening during the first weeked of August, when we meet, chat and basically spend some good time together for a couple of days.

[PL] Fakt, czas płynie dość szybko. Co do aktywności muzycznej, to kilku z nas gra aktywnie: Grześ „Kuman” w tym okresie grał w MONS, OREIRO (do 2018), a obecnie jest gitarzystą w POISON HEART. Adam „Jasiek” tworzył nieistniejący już chyba białostocki TOKARZ INFERNO oraz istniejący nadal HOPE ON. Grześ „Dżodżo” do 2018 grał w OREIRO i cały czas gra w koncertującym zambrowskim DYLIŻANS. Resztę pochłonęła proza życia czyli praca i rodziny. Mieszkamy w różnych częściach kraju (Warszawa, Zambrów, Białystok), a Tomek od lat w Londynie. Przez tą ostatnią dekadę staraliśmy się utrzymywać kontakty między sobą. Wymyśliliśmy taki coroczny camp, zawsze pierwszy weekend sierpnia, na którym spotykaliśmy / spotykamy się przebywając tam ze sobą kilka dni.

11. Having this unique perspective of early 90s punk scene in Poland, how do you see the Polish punk rock and hardcore scene evolved over the years?

[EN] Compared to the 90s, the modern hardcore scene is way smaller. It was a culturally widespread phenomenon. Today, it’s being nurtured and maintained largely by those who entered the scene in late 80s or during the golden age of the 90s.

Of course, the scene is still alive and there are certainly bigger opportunities, be it gear, venues, or distribution methods and possibilities. Young up and coming bands kick off from way higher levels in terms of their skills and musicianship. They seem to be well-versed and precisely knowing what they want.

I regret there’s more calculation than heart in it though. For me, what defines a good hardcore band is not only the fact that one can deliver great music, but primarily the ability to create this unique aura of meaningfulness that you can literally sense from their lyrics and performance. It’s real important how the band acts behind the scenes and who they are after they leave the stage. It’s always about people and it would be nice if a band had a bond that stands for something more than just a common musical ground or, even worse, their dress up style.

[PL] W porównaniu z latami 90, obecnie scena HCP jest dużo mniejsza. Dawniej była zjawiskiem kulturowo powszechnym. Dziś pielęgnowanie i podtrzymywanie jej przy życiu zawdzięcza głównie osobom w średnim wieku, które wchodziły w nią pod koniec lat 80 lub właśnie w jej złotym okresie czyli latach 90.

Oczywiście nadal istnieje i wbrew skromnym rozmiarom, istnieć będzie. Mimo mniejszego nią zainteresowania, muzycznie ma obecnie większe możliwości sprzętowe, klubowe i logistyczne. Zespoły, które dziś zaczynają grać niejednokrotnie startują z bardzo wysokiego poziomu posługiwania się instrumentami. Są osłuchane i dobrze wiedzą jak i co chcą grać już na starcie.

Trochę ubolewam, że w wielu przypadkach więcej w tym wyrachowania niż autentyczności. Dobry zespół hardcore / punk w moim rankingu to nie tylko taki, który porywająco gra, ale przede wszystkim taki, którego słuchając czujesz, że jest prawdziwy w tym co robi, co śpiewa i jak się zachowuje przed, na i po zejściu ze sceny. Zarówno kiedyś jak i dziś wszystkie zespoły tworzą ludzie. Ważne jest by nie były to przypadkowe osobowości, ale ludzie, których łączy coś więcej niż gra w określonym stylu, lub co gorsza ubiór.

Compared to the modern days of independent music, bathed in digital bits, is there something you particularly miss about older days?

[EN] A good quality recordings is every band’s dream. So you can’t blame people for doing everything to produce their work as best as possible. For me, it doesn’t matter if it’s based on electronics, samples or own ideas and analog solutions. What’s important though, is that bands should be able to express the recorded power of their releases live on stage. Attracted by digital possibilities, one can easily loose sight of this consistency and then, you end up with a huge gap between recorded and live versions. People can hear it and it’s always good to remember this when producing a record, filled with effects impossible to deliver live on stage.

This particular approach of mine is a direct legacy of the old times hardcore legacy you asked me about. Back then, you were often hooked by great performances of bands, whose records did not reflected their live spirit. Today, it’s often the other way around.

Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon
Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon

[PL] Dobre nagrania są marzeniem każdej kapeli. Nie można więc mieć do nikogo pretensji jeśli zrobi wszystko co możliwe by jego płyta brzmiała super. Nie ma dla mnie znaczenia czy jest to osiągnięte za pomocą elektroniki, sampli, czy pomysłów opartych o analogowe rozwiązania. Jednak ważne jest dla mnie to, by zespoły na koncertach odzwierciedlały potęgę swych nagrań z nośników. Zauroczenie cyfrowymi wspomagaczami niejednokrotnie prowadzi do sytuacji, że pomiędzy brzmieniem koncertu a płyty jest ogromna przepaść. Ludzie to słyszą i warto o tym pamiętać nagrywając płytę przepełnioną cudami, których nie sposób odtworzyć podczas gigu.

To podejście jest moim spadkiem po tych dawnych czasach, o które pytasz. W nich bowiem niejednokrotnie spotykałem zespoły porywające na koncertach, których ich nagrania nie odzwierciedlały. Teraz bardzo często mam odwrotnie.

Your back catalogue gave us one of the most passionate, smart, poetic and thoughtful lyrics in the history of Polish punk. Do you ever think about going back, doing more writing, reuniting and reviving the emotions that were so dear to thousands of young people in Poland? Give me your honest take on the idea of a possible reunion.

[EN] It’s nice of you to imply such a thing, but I wouldn’t take it in such a solemn way. Of course, I am aware of the fact that our work could appeal to some of our listeners more than I expected, but it doesn’t make me any more of a special person. And I don’t feel like one. Currently I have no inner drive towards writing and performing live. For me, it ended with the breakup of ZŁODZIEJE ROWERÓW and I transfered this energy to other areas of my life. So, there’s no need for a reunion, hence the decision behind the dismissal of our band was a well-thought one and the timing of our farewell show was organized the right time.

[PL] To miłe co sugerujesz, jednak ja nie odbieram swoich tekstów aż w tak doniosły sposób. Oczywiście jestem świadomy, że kilku osobom mogły się one podobać bardziej niż mogłem zakładać, ale nie stawia mnie to w roli osoby wyjątkowej. I taką się nie czuję. Obecnie nie mam jakiejkolwiek wewnętrznej potrzeby powrotu do pisania i występów na scenie. Swoją aktywność w tym względzie zakończyłem wraz z rozpadem ZXRX, zaś całą energię przeniosłem na inne dziedziny mego życia. Jeśli chodzi o mnie, nie widzę potrzeby żadnego Reunion, bo wg. mnie rozwiązanie projektu ZŁODZIEJE ROWERÓW było całkowicie przemyślanym i poczynionym w odpowiednim czasie posunięciem.

Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon
Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon

We’re a little over a year before the 30th anniversary of ZŁODZIEJE ROWERÓW. In order to appreciate it and give a nod to your legacy, are you thinking about possible celebrations, maybe reissues or perhaps other surprises for the fans out there?

[EN] That’s certainly nothing that goes around in my head. We’ve had reissues proposals from Pasażer Records on a regular basis, but so far we’ve been able to resist the temptation. I assume that older issues of our records sit in hands of those who wanted them and today, there’s no reason tfor further celebration of ZŁODZIEJE ROWERÓW. That chapter is now closed and quite well documented, even as for the standards of the scene.

[PL] Absolutnie nie chodzą mi po głowie żadne tego typu pomysły. Na wznowienia naszych nagrań np. w okazałym boxie regularnie dostajemy powracającą propozycję z PASAŻER, ale jak na razie udaje nam się opierać skutecznie tym zapędom. Osobiście wydaje mi się, że nasze nagrania mają Ci, którzy chcieli je mieć i nie ma potrzeby jakiejkolwiek dalszej celebracji projektu pt. ZŁODZIEJE ROWERÓW. To rozdział zamknięty i jak na standardy sceny dość dobrze udokumentowany.

Ok, so finally, can you give us your quick rundown of top bands and records released in 2021? Are there some noteworthy recordings we should look into?

[EN] I believe IDIOTEQ is more up to date than myslef, so I won’t be too insightful. Everyone has their own taste though, so here are a couple of records that excited me in 2021. For Polish releases, in random order: MOIRA „Bi Polar”; MOJAPOŁOWA „13”; APORIA „Strefy graniczne”; WIRUS „Psychoza”; DEZERTER „Kłamstwo to nowa prawda”, DYYM „MMXX”; POISON HEART „Sailor’s Stories b/w Good Times”, LAZY CLASS „Lazy Class”, and a dose of more and more reissues taht we get each and every year.

[PL] Myślę, że IDIOTEQ! trzyma rękę na pulsie bardziej niż ja, więc pod tym względem nie będę za bardzo odkrywczy. Każdy jednak ma swój subiektywnie wypracowany gust i coś go mniej lub bardziej ekscytuje. By skupić się tylko na Polsce moją uwagę w roku 2021 przyciągnęły kolejność oczywiście przypadkowa: MOIRA „Bi Polar”; MOJAPOŁOWA „13”; APORIA „Strefy graniczne”; WIRUS „Psychoza”; DEZERTER „Kłamstwo to nowa prawda”, DYYM „MMXX”; POISON HEART „Sailor’s Stories b/w Good Times”, LAZY CLASS „Lazy Class”; plus spora ilość archiwalnych wznowień, których jest co raz więcej każdego roku.

And lastly, do you have any advice for people who are tormented and exhausted during these hard times of the pandemic and various political and social turmoils around the globe?

[EN] I have never felt comfortable pretending to be a missionary, showing directions for others. I have always tried to give all my public statements as a subjective opinion and not a clear guideline about how to live. However, if I had to draw your pay attention to something, it is only not to believe politicians and all self-proclaimed wise men who want to furnish your lives without knowing you and your needs.
Also, there’s nothing more hideous in the world than a swastika, which can nestle not only on banners, but also in the world views and minds of many people.

[PL] Nigdy nie czułem się komfortowo w roli misjonarza, który wskazuje kierunki postępowania innym. Wszystkie swoje publiczne wypowiedzi zawsze starałem się podawać jako subiektywną opinię, a nie jednoznaczny drogowskaz o tym jak kto ma żyć. Gdybym jednak miał zwrócić uwagę, to jedynie na to, by nie wierzyć politykom oraz wszelkim samozwańczym mędrcom, którzy chcą meblować nasze życie nie znając nas i naszych potrzeb. Pamiętajcie też, że na świecie nie ma nic ohydniejszego niż swastyka, która potrafi zagnieździć się nie tylko na sztandarach, ale też w poglądach wielu ludzi.

Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon
Złodzieje Rowerów final show, by Piotr Nowak, facebook.com/butlon

Thank you so much for your time and precious thoughts. Cheers for that. Any closing thoughts you would like to share?

[PL] Hang in tight! Take care of yourselves and your closest ones. Hold on to your good humor, which will help you go through these turbulent times we’re living.

[EN] Trzymajcie się ciepło. Dbajcie o swoje zdrowie i jak tylko to możliwe o zdrowie wszystkich wokół Was. Pielęgnujcie w sobie dobry humor, który pozwala trwać w psychicznym komforcie w tych trudnych czasach.

Thanks so much! All the best for 2022. Take care!

[EN] Thank you so much!

[PL] Ja również BARDZO DZIĘKUJĘ.


Please consider donating to IDIOTEQ to keep this magazine going

💉 With no-ads policy and mission to give independent artists space they deserve, IDIOTEQ is a place to get inspired, learn more about lesser known artists and their perspective. Reporting on DIY music is our priority.

𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗂𝖽𝖾𝗋 𝖽𝗈𝗇𝖺𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖼𝗈𝗏𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗈𝗎𝗋 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗄𝖾𝖾𝗉 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍 𝖺𝗅𝗂𝗏𝖾

DONATE via PayPal 𝗈𝗋 SUPPORT via Patreon

Become a Patron!

100% of the funds collected go toward maintaining and improving this magazine. Every contribution, however big or small, is super valuable.

Karol Kamiński

DIY rock music enthusiast and web-zine publisher from Warsaw, Poland. Supporting DIY ethics, local artists and promoting hardcore punk, rock, post rock and alternative music of all kinds via IDIOTEQ online channels.
Contact via [email protected]

Previous Story

IN SHORTS 📢 Quick News in Punk, Hardcore and Metal (January 1-6)

Next Story

CULT OF LUNA took us through the eye of the storm with their recent single “Cold Burn”