Please go to your post editor > Post Settings > Post Formats tab below your editor to enter audio URL.
Exclusive

“Surfing the Wild Waves”: an interview with WILD BOOKS

10 mins read

Surf, psychdelic, garage, indie, rock & punk. If you liked one of these words, feelings and meaning attatched to them, you’ll surely enjoy this new alternative project from Warsaw, Poland. Formed in 2012, this duo has finally released their debut self-titled album in December last year. Released via Instant Classic, an indie vinyl label, “Wild Books” had somehow slipped my radar. Fortunately I managed to realize it’s out and I instantly fell in love with its amazing , magical atmosphere of the past. No words are needed – just launch the player below and scroll down to read my interview with Grzegorz Janusz Wiernicki and Karol Czerniakiewicz of the WILD BOOKS!

WILD BOOKS band

[EN] Hey guys! Thanks a lot for your time! So, you guys are about to hit the road with your pals from THE STUBS! How are the preparations going? :)

[PL] Cześć Panowie! Wielkie dzięki za Wasz czas! Za chwilę uderzacie w trasę z THE STUBS! Jak przygotowania? :)

[EN] Hey! Apart from that we rehearse a lot and we are packing our backpacks we are also waiting for our CD’s to be released (It’s been released February 24th). We also have some cassettes left (not anymore). And we hope that we’ll manage to make some t-shirts (we did!).

[PL] Cześć! Oprócz grania prób i pakowania ciepłych skarpet do plecaka, czekamy na dostawę naszych CD od wydawcy, bo kasety już się kończą. No i mamy nadzieję wyrobić się też z koszulkami.

WILD BOOKS tour

[EN] How did you come up with the idea for this trek? Tell us more about the connections between both bands.

[PL] Jak powstał pomysł na ten wypad? Powiedzcie coś więcej o powiązaniach między Waszymi kapelami.

[EN] It’s going to be another tour of both bands together. We’ve been friends for a while and we’ve been touring together with WB and our previous bands. We have similar vision of being a band on the road, we want to play as much gigs as possible, so we were totally happy about playing a 10 day long tour in 5 different countries. In the meantime our record came out on Instant Classic, which also released their album, so it fits together perfectly.

[PL] To będzie juź kolejny nasz wspólny wyjazd. Zaczęło się od tego, że ziomujemy się już jakiś czas. Parę razy jechaliśmy już wspólnie na trasy i z WB i z naszymi poprzednimi zespołami, dużo rozmawialiśmy o graniu tras, koncertów i okazało się, że mamy bardzo podobne podejście do grania, tzn: chcemy jak najwięcej koncertować w różnych miastach, dlatego totalnie zajaraliśmy się ich propozycją zagrania razem 10dniowej trasy w 5 krajach łącznie. W międzyczasie naszą płytę wydała wytwórnia Instant Classic, która również wydaje The Stubs, więc wszystko się ładnie składa.

[EN] Have you toured abroad as WILD BOOKS before? Tell us more about the path you have traveled since you formed. At what stage of the story are we now experiencing?

[PL] Byliście już wcześniej za granicą jako WILD BOOKS? Powiedzcie coś więcej o drodze jaką przebył ten projekt od momentu powstania. Na jakim etapie opowieści obecnie się znajdujemy?

[EN] We’ve been to Berlin and Leipzig together, so we are glad to visit another places. To be honest, we’re just at the very beginning, ‘cos our record was just released and we are starting a tour to promote the album.

[PL] Byliśmy wcześniej razem z THE STUBS w Berlinie i Lipsku, dlatego cieszymy się, że znowu odwiedzimy razem jakieś nowe miejsca. Tak naprawdę to dopiero początek, dopiero co wyszła płyta (wychodzi 24.02) i zaczynamy ją promować koncertami.

[EN] You’ve been writing and performing as THE PHANTOMS and TEENAGERS. Besides WILD BOOKS, are you still active in other projects?

[PL] Graliście wcześniej w THE PHANTOMS i TEENAGERS. Pozostajecie aktywni w innych projektach, czy obecnie 100% skupienia dedykujecie WILD BOOKS?

[EN] TEENAGERS are at the hiatus at the moment and THE PHANTOMS splitted a while ago, so we are 100% dedicated to Wild Books at the moment.

[PL] TEENAGERS w obecnej chwili są w rozjazdach, a THE PHANTOMS rozpadło się, zatem w tej chwili 100% naszego zaangażowania wkładamy w WILD BOOKS.

[EN] Someone wrote somewhere that „Wild Books” is a fine example that great records come negligently. Would you confirm the atmosphere during the birth of this album can be described like that?

[PL] Ktoś gdzieś napisał, że „Wild Books” jest dowodem na to, że dobre krążki powstają od niechcenia. Potwierdzacie taki właśnie klimat towarzyszący narodzinom Waszego debiutanckiego albumu?

[EN] We’ve been practicing for some time, so it’s not like that we’ve made the whole thing in a couple of days. We’ve put lots of time and energy, rehearsed a lot, so the recording process went nice and smooth, because we were well prepared.

[PL] Przygotowania trwały jakiś czas, więc to nie jest tak, że w kilka dni siedliśmy i zrobiliśmy całość. Włożyliśmy w ten zespół sporo pracy, robiliśmy dużo prób, a sama nagrywka przebiegła szybko i sprawnie, bo byliśmy bardzo dobrze zgrani.

WILD BOOKS

[EN] How much time did you spent in the studio? What’s the recipe for such surf and retro-psychodelic atmosphere?

[PL] Jak dużo czasu spędziliście w studio? Jaki jest przepis na taki surfingowy, retro-psychodeliczny klimat? :)

[EN] The whole album was recorded in 3 days by Michał Ścibior’s Wieloślad Studio, who moved all of his gear to a country house for that occasion. There’s no additional studio tricks on the album. Just our sound which consists of a vintage 60’s 12-string electric guitar, Fender amps and the good old japanese drum kit. We only did overdubs for vocals and some additional guitar tracks. Michał brought his super-duper vintage mics and mastered the album onto reel-to-reel tape.

[PL] Materiał nagraliśmy w 3 dni dzięki Wieloślad Studio Michała Ścibiora, który specjalnie na tę okazję, dla nas przewiózł swój sprzęt na wieś do domku. Na płycie nie ma żadnych dodatkowych zabiegów studyjnych, jest tylko brzmienie naszych gratów nagranych na setkę, czyli perkusja + 12 strunowa gitara z lat 60, polskiej produkcji + piec lampowy fendera, no i oczywiście nieocenioną robotę zrobiły vintage’owe mikrofony Michała i fakt, że master tej płyty zrobił on na taśmie szpulowej.

[EN] Concerning early stages of writing process, are there people to whom you show your work first?

[PL] Jeśli chodzi o komponowanie i pierwsze fazy powstawania tych utworów, zanim przejdziecie do kolejnego etapu „obróbki”, macie jakichś ludzi, którym od razu chwalicie się nowo spłodzonym materiałem?

[EN] Sometimes we play our rehearsal demos to our friends, or we just invite them to our rehearsal room. We also talk a lot about new ideas for our songs.

[PL] Czasami puszczamy naszym znajomym jakieś szkice z próby nagrane telefonem, albo po prostu ktoś znajomy wpada do nas na próbę. Dużo też gadamy między sobą o pomysłach na nowe numery.

[EN] Developing their musical skills, musicians tend to record more complex, professional, sometimes heavier, sometimes more experimental, but sometimes simply different albums. Comparing this new release to your previous musical endeavors, how would you describe yourself this time?

[PL] W miarę personalnego rozwoju muzycznego, wielu muzyków nagrywa bardziej skomplikowane, profesjonalne, cięższe, eksperymentalne, albo generalnie inne płyty. Porównując ten materiał do Waszych poprzednich prac, jak byście opisali samych siebie na tej płycie?

[EN] K: I’m a beginner, so every new opportunity of recording is a new lesson and also a challenge for me and motivates me a lot. I’ve bought some new cymbals, that sounds great! I’m trying to play the best of me and I’m happy how the record sounds, because we’ve practiced a lot, and I can hear it.

[EN]G: For me, it’s the first full-length (THE PHANTOMS had only EP’s) and it sounds just right! It’s the first piece of musical work that I’m 100% proud of.

[EN][PL] K: Gram od niedawna, więc każda nowa nagrywka dużo mi daje i dużo mnie uczy, ale też motywuje i jest dla mnie wyzwaniem. Mam teraz kilka nowych talerzy, które dużo dodają w brzmieniu. Na razie jestem w etapie, w którym staram się jak najsolidniej grać swoje partie. Jestem zadowolony z brzmienia na tej płycie, ponieważ dużo razem graliśmy i to słychać

[EN]G: Dla mnie jest to pierwszy LP (z PHANTOMS wcześniej nagrywałem EPki) i to jest dokładnie to brzmienie, które sobie wyobrażałem. Bardzo jestem zadowolony z produkcji, tego jak ta płyta brzmi.

WILD BOOKS profile

[EN] Concerning your music and stylistics, do you sometimes feel alone in your homeland and local area?

[PL] Czujecie się czasami osamotnieni w swojej stylistyce na polskim rynku i lokalnej muzycznej scenie?

[EN] Maybe just a little bit. Of course we would like to play as much as it’s possible in other cities, which is a bit hard, when there are not so many local bands & show-promoters, but right now it’s getting better and new bands keep popping one after another.

[PL] Może troszeczkę. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej zespołów, z którymi można pojechać w trasę, albo zagrać koncert w ich mieście, albo oni w naszym. Na szczęście sytuacja zaczyna się zmieniać i powstaje ostatnio trochę zespołów, ale to wciąż za mało. Oprócz tego przydaliby się też lokalni promotorzy otwarci na nowe rzeczy.

[EN] Gentlemen, we have an amazing and downright sentimental atmosphere on the record and we have the matching icing on the cake – the cover art. Tell me more about this photo.

[PL] Panowie, mamy świetną, wręcz sentymentalną atmosferę na tej płycie, mamy też wisienkę na torcie, czyli bardzo klimatyczną okładkę. Powiedzcie coś więcej o tym zdjęciu.

[EN] I found this postcard at a thrift store. We decided to make it a record cover, because it pictures the music perfectly. In this place we would like to thank a very good friend of ours, Duszan, for his help in editing the album artwork both for CD’s and cassettes.

[PL] K: Bardzo lubię szwędać się po różnego rodzaju lumpeksach i antykwariatach. I pewnego razu znalazłem tę pocztówkę i ustaliliśmy, że fajnie byłoby zrobić z niej okładkę naszej płyty, że pasuje do jej klimatu. Chcielibyśmy też podziękować tutaj Duszanowi, za pomoc i cierpliwość w opracowaniu grafiki do płyt i kaset.

[EN] How do you feel other artists’ work has affected the way you look at composing your own work? What is it about their music that capture your imagination?

[PL] Jak prace innych artystów wpłynęły na Wasz sposób komponowania? Jakie elementy twórczości innych muzyków, pisarzy i filmowców zainspirowały Was i uchwyciły Waszą wyobraźnię najbardziej?

[EN] We are both music lovers and collectors. We like to buy music on cassettes and vinyl LP’s. We like the old stuff as well as discovering new stuff. In our music you can find lots of our inspirations. Many people name checked many bands from a very different genres. Despite of such obviousness, like ‘Loud Reed’ is a tribute to Lou Reed, we also play a song by THE DREAM SYNDICATE during live shows, which is one of our favorite bands recently. This album is full of sounds, films and pictures that surround us and inspire us to do things.

[PL] Każdy z nas słucha dużo muzyki, lubimy kupować płyty i kasety, lubimy starocie i jesteśmy też otwarci na nowe rzeczy. W naszej muzyce można znaleźć odniesienia do wielu zespołów. Różne osoby porównywały naszą muzykę do różnych zespołów. Pomijając takie oczywistości jak to, że Loud Reed jest tributem dla Lou Reeda, to gramy też na koncertach cover piosenki zespołu THE DREAM SYNDICATE, który obaj bardzo lubimy. Nasza płyta jest zbiorem obrazów, dźwięków i tekstów, które nas otaczają i inspirują.

[EN] Do you believe that music can change an individual’s worldview? Besides fun and entertainment, what else does WILD BOOKS send out to the world?

[PL] Czy uważacie, że muzyka może zmienić punkt widzenia jednostki? Co oprócz rozrywki wysyłacie w świat jako WILD BOOKS?

[EN] Apart from that we think that an album can change a man’s life and many albums did it for us, we also try to support many things, that are important for us, like for example DIY ethics, vegetarianism, anti-fascist movement, and playing squat venues even though you can’t tell it from the bands image.

[PL] Może oprócz tego, że sami uważamy że ulubione płyty mogą zmienić czyjeś życie, to. staramy się wspierać różne inicjatywy diy, np. Grając koncerty na squatach I niezależnych miejscówkach. I może nie widać tego bezpośrednio po estetyce naszego zespołu, to wspieramy też takie sprawy jak wegetarianizm, czy antyfaszyzm.

[EN] Ok guys. What are your future plans and projects?

[PL] Ok, Panowie. Powiedzcie jeszcze jakie macie na ten rok plany i projekty związane z WILD BOOKS?

[EN] To play as much gigs as possible! We are also hoping to play some festivals. We’ve been recently announced to play at OFF Festival in Katowice in August. Apart from that, we are still working on new songs and we are looking for new ideas and invitations.

[PL] Na pewno będziemy chcieli zagrać jak najwięcej koncertów w różnych miejscach. Mamy też nadzieję obskoczyć jakieś festiwale latem (właśnie ogłoszono nas na OFF Festiwalu w Katowicach w sierpniu tego roku). Oprócz tego na bieżąco pracujemy nad nowymi piosenkami i jesteśmy otwarci na nowe pomysły I inicjatywy.

WILD BOOKS shows

[EN] Thanks a lot for your time guys. I really look forward to seeing you guys live! Take care!

[PL] Dzięki jeszcze raz za Wasz czas. Naprawdę nie mogę się doczekać Waszego koncertu. Trzymajcie się!

[EN] Thanks a lot! See you around! Peace!

[PL] Dzięki, do zobaczenia! Peace!

WILD BOOKS Facebook
WILD BOOKS Bandcamp
WILD BOOKS Last.fm
[email protected]

Double vintage photo by Paweł Frenczak / Band photo by Rdek / Simpson pic by Tomek

Previous Story

MIASME (Cold Wind… series)

Next Story

“Come As You Are”: BEARDOWN checks in