ePub Display TEST A2 – Kreacja bannerowa

SZEROKOŚĆ 750px:

SZEROKOŚĆ zmieniona ręcznie na 100% width:

Click to comment
To Top